MIRJANA GABRIĆ rođ. Medvidović

12.12.1950
27.09.2016

66 godina

ANA HOIĆ rođ. Andrec udova Đure

20.07.1930
26.09.2016

86 godina

BORIS MATIJAŠČIĆ

27.09.1938
26.09.2016

78 godina

MLADEN BOŽIĆ

06.10.1922
26.09.2016

94 godine

FRANJO SINKOVIĆ

01.01.1937
25.09.2016

79 godina

Primarijus VLASTA VIDAKOVIĆ BIVAL, dr.med. rođena Srebrić

03.08.1931
25.09.2016

85 godina

VALERIJA MISBRENER rođ. Gledec

17.03.1944
25.09.2016

72 godine

DRAGOMIR DLAB

10.09.1947
24.09.2016

69 godina

GORAN DEVLAHOVIĆ

16.09.1972
24.09.2016

44 godine

MARKO ČUČIĆ

13.06.1947
24.09.2016

69 godina

MIRKO PERKO

16.10.1956
24.09.2016

60 godina

RUDOLF ŠNIDARŠIĆ-ŠANI

19.04.1924
22.09.2016

92 godine

ĐURĐA KLINGER

24.03.1931
21.09.2016

85 godina

SELMA MIJATOVIĆ rođ. Oruč

17.03.1953
21.09.2016

63 godine

MLADEN VUKSANOVIĆ

14.11.1946
19.09.2016

70 godina

BRANKA BLAGEC Ivanović

02.05.1930
18.09.2016

86 godina

MICA TONKOVIĆ

01.08.1947
18.09.2016

69 godina

JOSIP ŽIVKOVIĆ

07.09.1924
16.09.2016

92 godine

MARKO BELANČIĆ

10.01.1984
09.09.2016

32 godina