MARICA RADMAN rođ. Mijatović

07.09.1924
25.04.2017

93 godine

MILICA AHEL rođ. Miklić

01.12.1939
24.04.2017

78 godina

SAŠA VAJDIĆ

04.12.1969
24.04.2017

48 godina

dipl. oec.MARIJA PRIBANIĆ ROĐ. ŠIKIĆ

25.02.1938
23.04.2017

79 godina

MIRHA IVEZIĆ

29.08.1947
23.04.2017

70 godina

IVICA MATKOVIĆ

03.10.1955
22.04.2017

62 godine

JOSIP KOŠUTA BRACO

20.02.1939
22.04.2017

78 godina

SMILJANA TADIĆ

12.10.1931
22.04.2017

86 godina

KATARINA DETELJ

14.03.1925
21.04.2017

92 godine

MIJO (MIRKO) ŽIVKOVIĆ

18.09.1935
21.04.2017

82 godine

STJEPAN SMILJAN

22.10.1946
21.04.2017

71 godina

DIJANA MULALIĆ rođ. Hodak

21.02.1973
19.04.2017

44 godine

dr.sc. SREĆKO ŽGANEC

15.01.1962
19.04.2017

55 godina

STJEPAN MUŽIĆ

18.07.1940
19.04.2017

77 godina

ALEKSANDRA ŠORGA

06.06.1963
18.04.2017

54 godine

MARIJA MIRA KLINC

24.03.1924
17.04.2017

93 godine

VINKO RUŽIĆ

26.07.1931
17.04.2017

86 godina

KATARINA IVANKOVIĆ

07.10.1983
16.04.2017

34 godine

NIKOLA (MILE) SPAJIĆ

24.07.1933
16.04.2017

84 godine

professor emeritus IVAN CRNKOVIĆ CRNI

14.10.1941
16.04.2017

76 godina

NATALIA VRDOLJAK

18.04.1965
15.04.2017

52 godine

SREĆKO PEŠUN

25.10.1946
15.04.2017

71 godina

VIKTORIJA KANJA rođ. Abjanović

27.06.1926
15.04.2017

91 godina

FRANJO ŽABČIĆ

09.05.1942
14.04.2017

75 godina

DRAGOMIR CRLJENICA

10.01.1946
13.04.2017

71 godina

TEREZIJA KUKEC

19.10.1922
12.04.2017

95 godina

BISERKA STREBLOW-TIEGS rođ. CANKI

10.04.1930
09.01.2017

87 godina

ALOJZIJE TOMISLAV BILIĆ

29.05.1928
19.04.2017

89 godina