STANKA ĆALETA rođ. Smoljanović

22.04.1929
17.01.2017

88 godina

ANA FIDERMUC rođ. Ovčariček

09.08.1931
16.01.2017

86 godina

KAROLINA PREŠEREN

21.10.1917
16.01.2017

100 godina

MILAN PLEŠA

14.10.1936
15.01.2017

81 godina

STJEPAN MATIČIĆ

15.02.1932
14.01.2017

85 godina

ŽELJKO ČUPIĆ

09.03.1957
14.01.2017

60 godina

BISERKA KARLOVIĆ dj. JALŠIĆ

07.11.1934
13.01.2017

83 godine

DAMIR JAMBREK

20.12.1962
13.01.2017

55 godina

IVAN MATE VUKOVIĆ

07.09.1943
13.01.2017

74 godine

ANICA KUNOVIĆ rođ. Aplenc

27.06.1934
12.01.2017

83 godine

MILIVOJ CVETKOVIĆ

17.06.1961
12.01.2017

56 godina

IVAN PAVLOVIĆ

27.09.1948
11.01.2017

69 godina

JELENA MAJER

13.07.1931
11.01.2017

86 godina

VLADIMIR DUKIĆ

05.01.1940
11.01.2017

77 godina

LUDVIG PETOC

18.02.1920
09.01.2017

97 godina

STJEPAN DRACLIN

24.09.1931
08.01.2017

86 godina

TOMISLAV TKALEC

10.06.1969
08.01.2017

48 godina

DANICA PADOVAN rođ. Ivanuš

21.11.1932
06.01.2017

85 godina

IVAN SUNKO

29.06.1943
06.01.2017

74 godine

PETAR GRBAC

13.12.1924
06.01.2017

93 godine

ANGELINA VINCELJ rođ.Flaš

28.02.1928
05.01.2017

89 godina

BORIS MERVAR

27.03.1935
05.01.2017

82 godine

MILAN BABIĆ

27.10.1921
02.01.2017

96 godina

PETAR MANOJLOVIĆ

24.04.1950
30.12.2016

66 godina

MIA PERIŠIĆ rođ. Bremc

06.05.1925
12.01.2017

92 godine