MARKO MAMULA

08.09.1941
22.10.2016

75 godina

ATTILIO CETINA

23.09.1936
20.10.2016

80 godina

KSENIJA ROMIH rođ. Janković

14.03.1968
20.10.2016

48 godina

ALAN VOJKOVIĆ

15.09.1960
19.10.2016

56 godina

MARIJA TELIŠMAN rođ. Špoljar

22.04.1931
19.10.2016

85 godina

SANJA HOFMANN rođ. Slavinec

10.08.1961
19.10.2016

55 godina

VINKO IVAČIĆ

17.11.1979
18.10.2016

37 godina

JELISAVA MIHALJEVIĆ rođ. Živčić

20.09.1930
17.10.2016

86 godina

NIKICA TURKALJ-PETRIĆ akademska slikarica i grafičarka

12.04.1941
17.10.2016

75 godina

TOMISLAV ŠOŠTARIĆ

02.01.1950
17.10.2016

66 godina

VLADO KUBIN

02.08.1955
17.10.2016

61 godina

SINIŠA KRSTULOVIĆ

09.06.1967
16.10.2016

49 godina

ANKICA DURAKOVIĆ rođ. Grilec

04.03.1929
15.10.2016

87 godina

DAMIR BAJSIĆ

02.05.1969
15.10.2016

47 godina

JELISAVA BOROVINA-OŽEG

25.04.1926
14.10.2016

90 godina

MIHAELA REMENARIĆ - Ela rođ. Lakatoš

17.09.1932
14.10.2016

84 godine

IVKA MARTINEC rođ. HARTEK pok. Janka

22.02.1936
13.10.2016

80 godina

MIŠKO PONGRAC

21.08.1951
13.10.2016

65 godina

ZLATKO KLINGER

02.01.1933
13.10.2016

83 godine

ANTUN JALŽEČIĆ

06.03.1948
12.10.2016

68 godina

MAKS ŠPOLJARIĆ

06.10.1930
12.10.2016

86 godina

MILKA ŽABČIĆ

08.06.1929
12.10.2016

87 godina

VILMA TUŠEK rođ. Šimunaci

27.10.1919
12.10.2016

97 godina

ANTONIJA POŽEK Gorup

14.11.1934
11.10.2016

82 godine

IVAN SIMOV

16.01.1947
11.10.2016

69 godina

MARIJAN KRAMAR

15.05.1953
10.10.2016

63 godine

SLAVICA ZUBIĆ

17.10.1925
10.10.2016

91 godina

VESNA OŽANIĆ

20.05.1962
10.10.2016

54 godine

ing. ŠTEFICA DURLEN

23.09.1926
03.10.2016

90 godina

JURAJ IVANJKO

12.01.1960
12.10.2016

56 godina

JURE PREVIŠIĆ

01.02.1948
13.10.2016

68 godina