ANA JURČEVIĆ rođ. Fudurić

27.05.1948
21.03.2018

70 godina

NADICA RAVNAK

11.02.1946
21.03.2018

72 godine

ĐURĐICA NIKIN rođ. Gerl

03.02.1943
20.03.2018

75 godina

IVAN DOKO

23.11.1937
20.03.2018

81 godina

MIRKO TIŠMA

31.12.1945
20.03.2018

73 godine

ANTE DAMIĆ

03.12.1924
19.03.2018

94 godine

KLARA DELIĆ SOLOMUN

07.09.1924
18.03.2018

94 godine

SLAVKO STANČIN

24.04.1938
18.03.2018

80 godina

ŽELJKO ŠAKIĆ

15.06.1957
18.03.2018

61 godina

VINKA BALAŽ rođ. Fajdetić

21.07.1928
17.03.2018

90 godina

AGE KLARIĆ

07.10.1950
16.03.2018

68 godina

MARIJA MATUN rođ. Horvat

05.09.1931
16.03.2018

87 godina

MILAN VUKOVIĆ

18.08.1933
16.03.2018

85 godina

SLOBODAN BALEN

05.06.1943
16.03.2018

75 godina

VLADIMIR ZGRABLIĆ

19.09.1946
16.03.2018

72 godine

ANTE KUNIĆ

20.08.1951
15.03.2018

67 godina

DAMIR LONČARIĆ

19.01.1958
14.03.2018

60 godina

MARIJA BROĐANEC rođ. Cerovec

23.11.1933
14.03.2018

85 godina

MICHAEL BRAJKOVIĆ

06.03.1971
14.03.2018

47 godina

mr. BLAŽENKA DIMIĆ

04.02.1926
14.03.2018

92 godine

SANJA BELAN

08.10.1987
14.03.2018

31 godina

prof. emer. MATE GRGIĆ

26.07.1947
13.03.2018

71 godina

LUKA VODOPIJA

13.10.1927
12.03.2018

91 godina

PAULA BEZIĆ rođ. Šljivić

15.04.1926
12.03.2018

92 godine

RANKO GANIĆ

01.01.1955
12.03.2018

63 godine

IGOR GARAPIĆ

15.08.1980
11.03.2018

38 godina

ŽELIMIR BARTOLIĆ dr. vet. med

22.10.1946
11.03.2018

72 godine

BRANKO HLEB

04.02.1937
10.03.2018

81 godina

ANA DABIĆ

17.03.1930
09.03.2018

88 godina

GOJKO BOJČIĆ

02.02.1945
09.03.2018

73 godine

MILKA MEŠTROVIĆ

08.06.1938
08.03.2018

80 godina

STJEPAN JELAČIĆ

08.04.1937
08.03.2018

81 godina

IVANKA AGOVIĆ rođ. Lutić

31.01.1955
06.03.2018

63 godine

dr. BOŽIDAR NEMETH

20.12.1932
05.03.2018

86 godina

BISERKA KEREŠA rođ. Puhar

23.09.1942
05.03.2018

76 godina

ZLATA IVANČIĆ-GRUJIĆ

04.12.1919
05.03.2018

99 godina

ZVONIMIR KOVAČEVIĆ

20.01.1942
21.02.2017

75 godina

PETAR HURSA

27.02.1937
13.03.2018

81 godina

ZVONIMIR TOMAŠKO - Zvonc

23.08.1979
14.03.2018

39 godina