DRAGICA ILINČIĆ rođ. Mrkalj

20.10.1934
19.09.2017

83 godine

MIRKO HORVATINEC

12.12.1950
19.09.2017

67 godina

MARIJA JELIĆ rođ.Posilović

09.11.1931
18.09.2017

86 godina

LJERKICA TATAR rođ. Mačak

23.07.1966
16.09.2017

51 godina

DANICA BOTKO

18.06.1932
16.09.2017

85 godina

MARIJA MULKOVIĆ rođ. Markač

29.01.1928
16.09.2017

89 godina

IVAN KRIZMANIĆ

30.01.1926
15.09.2017

91 godine

PAŠO AHMETOVIĆ

06.02.1930
15.09.2017

87 godina

ŠTEFICA KRAJCER rođ. Penezić

07.12.1946
15.09.2017

71 godina

SLAVKO GOLDSTEIN

22.08.1928
13.09.2017

89 godina

JOSIP IVANIĆ

14.12.1928
11.09.2017

89 godina

STANISLAVA ROGULJ rođ. Pavičić

07.07.1929
08.09.2017

88 godina

MARA BAGARIĆ rođ. Ćosić

11.07.1942
07.09.2017

75 godina

IVAN DVORSKI

04.10.1981
13.09.2017

36 godina