NEVENKA ZADRAVEC rođ. Hlišić

02.10.1951
17.06.2018

67 godina

FRANJO VLAŠEC

12.07.1931
16.06.2018

87 godina

KARLO BEDENIK

18.10.1982
16.06.2018

36 godina

VJERA ŽUŠKIN rođ. Stepinac

25.11.1945
16.06.2018

73 godine

VESELKO MARINČIĆ

16.11.1937
14.06.2018

81 godina

ANA MARAS rođ. Ratkajec

26.07.1989
13.06.2018

29 godina

NADA BIŠĆAN dj. Rajković

27.09.1933
13.06.2018

85 godina

JOSIP NOVOSELEC

18.04.1944
12.06.2018

74 godine

JURE KLARIĆ

09.01.1935
11.06.2018

83 godine

ZVONKO HARAMINA

02.02.1953
10.06.2018

65 godina

SAKIB CERIĆ

02.01.1935
02.06.2018

83 godine