LJILJANA SMETIŠKO rođ. Poljak

16.05.1965
23.06.2017

52 godine

BRAČIĆ MILOŠ

21.09.1948
21.06.2017

69 godina

SAMIR MULIĆ

14.01.1978
20.06.2017

39 godina

MARGOT SANJA KANTOCI

25.11.1971
18.06.2017

46 godina

ĐURĐA PETRIĆ rođ. Bartolec

25.06.1925
16.06.2017

92 godine

KAVRAN JOSIP

23.11.1936
14.06.2017

81 godina

DRAGUTIN KOZJAK-DRAGEC

15.04.1978
13.06.2017

39 godina

MARA LATINOVIĆ

02.11.1936
13.06.2017

81 godina

PAULA LUKIĆ

21.03.1930
12.06.2017

87 godina

FRANJICA ŠKORJANEC rođ. Klusaček

01.11.1924
10.06.2017

93 godine

ANTE VIDUKA

20.06.1931
09.06.2017

86 godina

MIRAŠ ĆIROVIĆ

26.08.1936
09.06.2017

81 godina

SLAVKO RIBAREVIĆ

21.07.1926
09.06.2017

91 godina

VINKO JENIĆ

19.10.1965
07.06.2017

52 godine

ZDRAVKO MUHA

13.05.1954
04.06.2017

63 godine