BRANIMIR RUCNER-KOKO

24.01.1970
16.10.2017

47 godina

FRANJO ŠTEFANOVIĆ

18.10.1951
16.10.2017

66 godina

JELENA IVANUŠIĆ rođ. Belajić

05.02.1953
16.10.2017

64 godine

VITOMIR KOKOROVIĆ

16.11.1993
16.10.2017

24 godine

FRANJO ŠTEFANČIĆ

26.06.1933
15.10.2017

84 godine

JOSIP KIRIGIN

29.04.1946
14.10.2017

71 godina

ZORA TIŠKE rođ. Tuškan

02.02.1932
14.10.2017

85 godina

LEON LAPAŠ

12.07.2005
13.10.2017

12 godina

MIRJANA KRAJAČ rođ. Delač

04.11.1957
13.10.2017

60 godina

STJEPAN JUŠIĆ

17.08.1918
13.10.2017

99 godina

MATE KOVAČ

04.04.1943
12.10.2017

74 godine

MILE KANTAR

30.11.1942
12.10.2017

75 godina

ROMINA LONČARIĆ-RABADŽIJA

20.06.1970
12.10.2017

47 godina

dr. ZORA ZGAGA

28.05.1926
11.10.2017

91 godina

DRAGUTIN ZORKO

22.12.1936
11.10.2017

81 godina

HRISTO SIKAVIČEV dipl.ing.

20.03.1952
11.10.2017

65 godina

VERA MARŠANIĆ Juretić

09.10.1933
11.10.2017

84 godine

DALIBOR KOPRTLA

05.04.1953
09.10.2017

64 godine

ŽELJKO MIHELČIĆ

10.09.1947
09.10.2017

70 godina

dipl. ing. ZVONKO HORVAT

11.02.1934
08.10.2017

83 godine

prof. SOPHIA ČANIĆ

01.07.1960
08.10.2017

57 godina

SNJEŽANA PLUKAVEC

19.11.1967
06.10.2017

50 godina

MARIJA LAGINJA

24.08.1921
05.10.2017

96 godina

MARIJAN POŽGAJEC

25.03.1937
05.10.2017

80 godina

SUZANA BAJRAMOVIĆ

25.10.1961
05.10.2017

56 godina

DRAGICA MANDIĆ rođ. Miličević

03.03.1943
04.10.2017

74 godine

LILA LUPO-DORUT rođ. Pavlović

24.01.1951
25.09.2017

66 godina

BOGDAN PAVLOVIĆ

19.01.1932
17.10.2017

85 godina