ŽELJKO GOMAZ

01.10.1952
17.11.2017

65 godina

ANA KUZMIĆ

20.08.1927
15.11.2017

90 godina

DRAGUTIN BREBER

20.01.1934
15.11.2017

83 godine

MILA KUKRIKA Šude

24.09.1957
15.11.2017

60 godina

MLADEN DUPELJ

05.07.1958
15.11.2017

59 godina

IVAN DRMIĆ

06.02.1936
14.11.2017

81 godina

MARTIN FRITSCH

11.11.1949
14.11.2017

68 godina

ADOLF MIKAC

19.07.1935
13.11.2017

82 godine

MIRJANA HAVEL rođ. Martin

27.08.1949
13.11.2017

68 godina

S.M. ILUMINATU MARIJA MIKLENIĆ

07.03.1920
11.11.2017

97 godina

DJUKIĆ BRANKA rođ. Butorac

20.10.1941
10.11.2017

76 godina

GORDANA MARKOTIĆ - BOGAVČIĆ prim. mr. sc.

12.03.1943
09.11.2017

74 godine

JOSIP - ZLATKO DEVLIĆ

21.12.1946
09.11.2017

71 godina

KATA RADAS

15.05.1934
08.11.2017

83 godine

Mr. sc. ČEDOMIR CVETKOVIĆ

21.04.1951
05.11.2017

66 godina

NEVENKA BLAŽANOVIĆ rođ. Vlajić

13.01.1955
04.11.2017

62 godine

BLANKA STRAŠEK rođ. Žunić

10.06.1923
03.11.2017

94 godine