ANKICA ALIVOJVODIĆ

28.08.1938
21.07.2017

79 godina

MILAN ORŠANIĆ

01.03.1948
19.07.2017

69 godina

MARICA ŠEMPER Trempetić

03.03.1931
17.07.2017

86 godina

SLAVKO TRIVIĆ

14.09.1932
16.07.2017

85 godina

STEVO GAK

20.03.1958
16.07.2017

59 godina

VINKO FONTANA

28.10.1930
16.07.2017

87 godina

ANNELIESE POLOVIĆ

09.02.1961
15.07.2017

56 godina

BISERKA DOMITROVIĆ KOPLJAR

20.04.1933
15.07.2017

84 godine

FRANJO DOLENEC

14.01.1930
14.07.2017

87 godina

ROMAN ČIMA

05.09.1952
14.07.2017

65 godina

IVAN KOVAČIĆ

27.08.1941
13.07.2017

76 godina

TOMISLAV KOVAČ

23.04.1943
13.07.2017

74 godine

MIROSLAV PINTARIĆ

20.03.1935
12.07.2017

82 godine

JOSIP ŠČRBAŠIĆ

14.02.1949
10.07.2017

68 godina

VLADO MIŠULIN

16.12.1946
10.07.2017

71 godina

BORIS JURIĆ

22.06.1961
08.07.2017

56 godina

ĐURĐICA DRAGANIĆ

14.08.1935
08.07.2017

82 godine

prof. dr. sc. LJUBICA VALENČIĆ

01.06.1930
08.07.2017

87 godina

RUŽA ZEC

22.12.1936
08.07.2017

81 godina

NADA DUJMOVIĆ

23.02.1950
07.07.2017

67 godina

NIKICA POPOVIĆ

19.10.1966
10.07.2017

51 godina

MARIJA MINKOVIĆ rođ. Sinković

24.08.1923
14.07.2017

94 godine

LUKA HUDJEK

10.10.1952
09.07.2017

65 godina