ADELA PUĐA

02.08.1959
16.02.2018

59 godina

BOŽICA TURČIĆ rođ. Fišer

22.02.1938
16.02.2018

80 godina

dr. med. IVO BAMBIĆ

02.06.1946
15.02.2018

72 godine

SMILJA TRNINIĆ rođ. Karlović

25.02.1957
15.02.2018

61 godina

LJERKA BOJANIĆ rođ. Vincek

12.07.1954
14.02.2018

64 godine

ĐURĐICA KOSTURIN rođ. Štrok

10.04.1932
13.02.2018

86 godina

JOSIP REČIĆ

12.03.1936
12.02.2018

82 godine

AIDA PALADIN rođ. Berak

01.11.1960
11.02.2018

58 godina

JASMIN ODICKI

19.05.1973
11.02.2018

45 godina

SLAVČEK MIHAEL ALIČ

26.08.1951
11.02.2018

67 godina

BISERKA FUDURIĆ rođ. Mrkonjić

02.01.1951
07.02.2018

67 godina

KOSANKA LAZIĆ rođ. Babić

05.12.1939
07.02.2018

79 godina

JOSIP LOPAC

04.03.1934
05.02.2018

84 godine

SENKA SKRAČIĆ rođ. Čelar

20.12.1928
05.02.2018

90 godina

STOJAN ČIČIĆ

23.08.1931
04.02.2018

87 godina

KATA RADIĆ rođ. ŽIVKO

10.05.1938
03.02.2018

80 godina

LJUBICA ŠTRBAC rođ. Jumić

11.12.1957
03.02.2018

61 godina

IVAN TKALEC

25.01.1948
02.02.2018

70 godina

LUKA KOVAČEVIĆ

27.09.1986
27.01.2018

32 godine

JURAJ ZDELAREC

21.04.1939
15.02.2018

79 godina

IVAN CAPAK

26.08.1939
14.02.2018

79 godina

MARIJA KOSALEC rođ. Gojak

17.08.1926
13.02.2018

92 godine

JOSIP OREŠKI

23.09.1969
13.02.2018

49 godina

SMILJA RUŽAK rođ. Zagorac

05.02.1960
13.02.2018

58 godina

VJEKOSLAVA VOLARIĆ rođ. Novačić

20.08.1954
12.02.2018

64 godine

BRANKO PUKLIN

08.04.1965
10.02.2018

53 godine

MIRA REČAJ - BEBA rođ. Škorjač

01.02.1927
09.02.2018

91 godina

ERNEST POTISEK

31.12.1938
08.02.2018

80 godina

IVICA PRESKAR

27.06.1942
05.02.2018

76 godina

ANA TRPUTEC rođ. Bokunić

18.04.1930
09.02.2018

88 godina

IVICA SIJARTO

16.05.1950
09.02.2018

68 godina

IVAN MALOČA

29.10.1964
07.02.2018

54 godine

NADA MADŽAREVIĆ rođ. Sedić

03.07.1947
07.02.2018

71 godina

ŠTEFANIJA HORVAT Deveničar

07.06.1935
02.02.2018

83 godine