ŽELJKO TOMURAD

19.04.1963
19.01.2018

55 godina

VIŠNJA VIDOVIĆ rođ. Čižmek

25.01.1951
26.12.2017

66 godina