JOSIP TOMAŠKOVIĆ

11.04.1950
20.03.2019

69 godina

ANA BUBANOVIĆ

31.05.1964
15.03.2019

55 godina

PIA HORVAT

02.03.2006
22.02.2019

13 godina