TOMO ČAJKOVAC

22.04.1950
25.10.2018

68 godina

STIPAN PAMUKOVIĆ

06.01.1954
18.10.2018

65 godine