KATICA BZIK

21.02.1935
12.04.2019

84 godine

VIKTORIJA KRZNAR

13.08.1934
07.04.2019

85 godina