AMALIJA SCHAUER rođ. Ded

31.01.1933
18.09.2018

85 godina

JOSIP ČESI

26.02.1935
17.09.2018

83 godine

JOSIP PREPOLEC

15.08.1930
16.09.2018

88 godina

MUHIDIN TVRTKOVIĆ

15.11.1960
16.09.2018

58 godina

DALIBOR ČEREPINKO - DADO

15.09.1976
15.09.2018

42 godine

NIKOLA PAVIČIĆ

12.09.1941
12.09.2018

77 godina

HRVOJE BABIĆ

05.04.1984
11.09.2018

34 godine

BRANKO LISIČAR

10.09.1948
10.09.2018

70 godina

ŽARKO ŠKARE

01.04.1941
10.09.2018

77 godina

JURAJ ĆUTIĆ

25.08.1935
09.09.2018

83 godine

MARIJA MEZIN rođ. Samaržija

10.07.1928
09.09.2018

90 godina

FRANJO BERTOVIĆ

07.09.1943
07.09.2018

75 godina

GLIŠO TEPIĆ

26.02.1926
07.09.2018

92 godine

MIRA PALADA rođ. Šuljić

20.04.1933
07.09.2018

85 godina

ŠTEFICA KOLOVIĆ

07.11.1928
07.09.2018

90 godina