KRISTIJAN CRNKOVIĆ

26.09.1991
20.05.2018

27 godina

LJUBICA GRGIN Švajgović

18.10.1930
16.05.2018

88 godina

VANDA STILINOVIĆ

22.07.1920
15.05.2018

98 godina

DRAGOSLAV LONČARIĆ

10.05.1932
14.05.2018

86 godina

VLADIMIR ŠAGER

11.05.1947
14.05.2018

71 godina

DINKO JURČEVIĆ

16.11.1938
12.05.2018

80 godina

VJEKOSLAV BELKO

11.03.1935
11.05.2018

83 godine

VLATKO BERTIĆ

07.08.1958
11.05.2018

60 godina

MILANKO ŠTEKOVIĆ - ČIKI

02.04.1963
10.05.2018

55 godina

BRANKO ROMČEVIĆ

05.02.1937
09.05.2018

81 godina

MARIJA VUKADIN-ĆOSIĆ

11.11.1944
09.05.2018

74 godine

MATO MIROSAVLJEVIĆ

30.03.1932
09.05.2018

86 godina