IVANA ŠTROSAR rođ. Kelković

28.08.1934
13.08.2018

84 godine

STEVAN MARKOV

24.05.1933
11.08.2018

85 godina

BERISLAV VLAHOVIČEK

19.10.1943
10.08.2018

75 godina

IVAN TENŠAK

27.07.1943
10.08.2018

75 godina

IVICA BALVAN

30.01.1951
09.08.2018

67 godina