DRAGICA DRAGANOVIĆ rođ. Štrbac

28.01.1932
20.05.2019

87 godina

MARICA TOPOLKO rođ. Bedovec

27.06.1936
20.05.2019

83 godine

MARIJAN BRATKOVIĆ

17.12.1952
20.05.2019

67 godina

PETAR PAVLIĆ

11.03.2019
19.05.2019

0 godina

DIVNA VASIĆ rođ. Kocić

22.09.1947
18.05.2019

72 godine

JOSIP JEDVAJ

26.08.1974
18.05.2019

45 godina

MILICA PUCIĆ

28.06.1931
17.05.2019

88 godina

ŠTEFANIJA TELEBEC rođ. Kiseljak

26.09.1925
17.05.2019

94 godine

VESELKO DOKO

27.09.1943
17.05.2019

76 godina

MILKA VUJIĆ rođ. Savanović

08.06.1948
16.05.2019

71 godina