MARICA TOPOLKO rođ. Bedovec

27.06.1936
20.05.2019

83 godine

MARIJAN BRATKOVIĆ

17.12.1952
20.05.2019

67 godina

PETAR PAVLIĆ

11.03.2019
19.05.2019

0 godina

MILICA PUCIĆ

28.06.1931
17.05.2019

88 godina

VESELKO DOKO

27.09.1943
17.05.2019

76 godina