LUCA PENAVA Knežević

20.04.1940
11.07.2018

78 godina

MARIJA BLAJDA

02.02.1934
10.07.2018

84 godine