MATE KOVAČ

04.04.1943
12.10.2017

74 godine

MILE KANTAR

30.11.1942
12.10.2017

75 godina