BARICA KOLAR rođ. Orlić

03.05.1933
15.04.2019

86 godina

JELA ŠEGO rođ. Markota

19.02.1938
15.04.2019

81 godina

RUŽA KOSTANJŠEK

16.02.1946
15.04.2019

73 godine

MATEJ LJEPOVIĆ

13.09.1935
14.04.2019

84 godine

STJEPAN DAMJANOVIĆ

24.06.1955
14.04.2019

64 godine

JURAJ HUDINA

04.04.1951
13.04.2019

68 godina