IVANA ŠTROSAR rođ. Kelković

28.08.1934
13.08.2018

84 godine

BERISLAV VLAHOVIČEK

19.10.1943
10.08.2018

75 godina

IVICA BALVAN

30.01.1951
09.08.2018

67 godina