MARIJA (MIMICA) ŠPIRANEC rođ. Novak

20.01.1936
09.12.2017

81 godina

ZDENKA MILKOVIĆ rođ. Zajec

23.06.1926
08.12.2017

91 godina

prof. VOLGA GLIHA

30.12.1947
07.12.2017

70 godina